Päivitetty 25.3.2021

1. Yleistä

Tämä tietosuojaseloste (“Tietosuojaseloste”) kuvaavaa miten Joe Scooter (”Joe”, “Me”, “Meidän“), rekisterinpitäjänä käsittelee asiakkaidensa (“Sinä”) henkilötietoja heidän käyttäessään Palveluita.

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Tämä on

Henkilötietolain (523/99) 3 §:n, 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.

2. Rekisterinpitäjä

Yritys Oy toimii rekisterinpitäjänä joescooter.fi-palvelussa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn osalta. Henkilötiedot tarkoittavat tässä yhteydessä kaikenlaista tietoa, joka voidaan joko suoraan tai epäsuorasti yhdistää tiettyyn luonnolliseen henkilöön.

Yrityksen nimi: Ukemix Logistics Ky
Y-tunnus: 2638015-2
Käynti- ja postiosoite: Telitie 1 B, 80100 Joensuu
Sähköposti: ride@joescooter.fi

3. Rekisteriasiat

Tätä Tietosuojaselostetta ja henkilötietojesi käsittelyä Joen toimesta koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen ride@joescooter.fi. Rekisterinpitäjä vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

4. Rekisterin nimi

Joe Scooter markkinointi- ja asiakastietorekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietosisältö

Joe kerää henkilötietoja, jotka annat luodessasi tilin Joe Sovellukseen tai henkilötietoja, jotka luodaan käyttäessäsi Joe Sovellusta tai Palveluita.

Joe käsittelee henkilötietojasi seuraavan mukaisesti:

a) Käsittelemme seuraavia tietoja solmiaksemme, täyttääksemme ja hallinnoidaksemme sopimussuhdettamme (mukaan lukien maksujen käsitteleminen) kanssasi:

 • Sijaintitiedot;
 • Yhteystiedot (kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero);
 • Laitteen tunnus; ja
 • Joe Sovellukseen lataamasi kuvat skoottereista.

Laillinen perusteemme henkilötietojesi käsittelemiselle tätä tarkoitusta varten on sopimusvelvoitteidemme täyttäminen kanssasi (GDPR 6(1)(b) artikla).

b) Käsittelemme seuraavia henkilötietoja suorittaaksemme tilastollisia analyyseja ja analysoidaksemme tietoja, jotta voimme kehittää Palveluiden toiminnollisuuksia, turvallisuutta ja toimintatapoja, sekä analysoidaksemme markkinoita ja asiakkaita:

 • IP-osoite;
 • Tiedot laitteestasi; ja
 • Tiedot Sovelluksen ja Palveluiden käytöstäsi.

Laillinen perusteemme henkilötietojesi käsittelemiselle tätä tarkoitusta varten on oikeutettu etumme kehittää Palveluitamme ja lisäämään ymmärrystämme markkinoista ja asiakkaista (GDPR 6(1)(f) artikla). Suoritamme analyysimme yllä mainittuihin tarkoituksiin käyttämällä anonymisoituja tietoja/kokonaistietoja. Yllä mainittu käsittely tapahtuu kuitenkin tietojen anonymisoimista ja/tai kokoamista koskevan menettelyn rajoissa.

c) Voimme käsitellä henkilötietojasi markkinointitarkoituksia varten, lähettääksemme sinulle Joen Palveluita sekä kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita koskevaa markkinointiviestintää. Markkinointiviestintää voidaan lähettää sähköpostitse, push-ilmoituksina tai sovelluksessa. Voimme markkinointiviestintämme yhteydessä myös käsitellä henkilötietojasi arvioidaksemme markkinointikampanjoita. Käsittelemme seuraavia henkilötietoja näitä tarkoituksia varten:

 • Yhteystiedot (kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

Laillinen peruste Palveluitamme koskevan markkinointiviestinnän lähettämiselle ja markkinointikampanjoiden arvioimiseksi on oikeutettu etumme (GDPR 6(1)(f)) ilmoittaa sinulle Palveluistamme ja analysoida markkinointikampanjoidemme tuloksia. Käsittelemme henkilötietoja myös lähettääksemme sinulle markkinointiviestintää kolmansilta osapuolilta suostumuksesi perusteella (GDPR 6(1) artikla 1 lause (a) kohta), jonka voit milloin tahansa peruuttaa.

Voit aina jättäytyä pois markkinointiviestintämme piiristä joko suoraan markkinointiviestin kautta tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa ride@joescooter.fi

d) Käsittelemme seuraavia henkilötietoja segmentoidaksemme ja analysoidaksemme sijaintitietoja, jotta voimme tarjota räätälöityä tietoa erityisiin mieltymyksiisi ja käyttäytymismalleihisi perustuen:

 • Sijaintitiedot

Laillinen peruste henkilötietojesi käsittelemiselle tätä tarkoitusta varten on sopimusvelvoitteidemme täyttäminen kanssasi, eli voidaksemme tarjota Palveluita (GDPR 6(1)(b) artikla).

Yllä mainitun lisäksi Joe saattaa käsitellä henkilötietojasi (kaikkia yllä mainittuja henkilötietoryhmiä) noudattaakseen lakeja ja säännöksiä tai tuomioistuimen määräyksiä (jolloin käsittelyn laillinen peruste on lakisääteinen velvoite (GDPR 6(1)(c)) tai suojellakseen Joen tai kolmansien osapuolten oikeuksia, esim. oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (jolloin käsittelyn laillinen peruste on oikeutettu etumme suojella Joen tai kolmansien osapuolien oikeuksia (GDPR 6(1)(f)).

6. Henkilötietojen siirtäminen

Siirrämme henkilötietoja seuraaville vastaanottajaryhmille:

 • IT-palveluiden tarjoajat. Näiden siirtojen tarkoitus on se, että pystymme tarjoamaan Sinulle kaikki Palveluiden toiminnot. Tällaiset palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi henkilötietojen käsittelijöinä toimeksiannostamme ja puolestamme. Siirrämme henkilötietoja vain lakisääteisesti sallitun käsittelyn yhteydessä sellaisille palveluntarjoajille, jotka olemme huolellisesti valinneet ja joille olemme antaneet toimeksiannon kirjallisesti. Palveluntarjoajat vastaanottavat vain sellaisia henkilötietoja, jotka ne tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä.
 • Tuomioistuimet ja vastapuolet. Näiden siirtojen tarkoituksena on oikeusvaateiden laatiminen, esittäminen ja puolustaminen (tai tilanne, jossa meidät on asetettu konkurssiin). Laillinen peruste on oikeutettu etumme oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi (GDPR 6(1)(f) artikla.
 • Lainvalvontaviranomaiset, mukaan lukien poliisi. Näiden siirtojen tarkoituksena on avustaa lainvalvontaviranomaisia ja poliisia näiden suorittamissa tutkimuksissa siinä laajuudessa, kun meillä on velvollisuus näin toimia. Laillinen peruste on lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen (GDPR 6(1)(c) artikla).
 • Mahdolliset ostajat ja myyjät. Näiden siirtojen tarkoituksena on jakaa tietoja mahdollisten ostajien tai myyjien kanssa sellaisten liiketoimien (esim. yrityskauppojen) yhteydessä, jotka koskevat Joeta. Laillinen peruste on oikeutettu etumme suorittaa yrityskauppoja (GDPR 6(1)(f) artikla).

7. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten henkilötietosi kerättiin. Tästä poiketen, jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi tai oikeutetun etumme perusteella, suostumuksesi peruuttaminen tai käsittelyn vastustaminen päättää henkilötietojen käsittelyn toimestamme. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tai käsittelyn vastustamista suoritettuun käsittelyyn eikä lakisääteiseen velvoitteeseen käsitellä henkilötietoja. Henkilötietoja, joita käsitellään Sinun ja Joen välisen sopimuksen solmimiseksi, suorittamiseksi ja hallinnoimiseksi käsitellään niin kauan, kun olet Joen asiakas ja Sinulla on Joe-tili. Jos tilisi irtisanotaan, poistamme henkilötiedot tililtäsi pois lukien sellaiset henkilötiedot, jotka Meidän on säilytettävä lakisääteisten vaatimusten vuoksi tai suojataksemme laillisia etujamme.

8. Rekisteröidyn oikeudet ja yhteystiedot

Sinulla on tiettyjä oikeuksia suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin. Sinulla on oikeus saada vahvistus Meiltä siitä, että käsittelemme henkilötietojasi, mukaan lukien oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja saada sähköinen kopio henkilötiedoistasi.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen. Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojesi päivittämistä tai korjaamista.
 • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen. Siinä laajuudessa, kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.
 • Vastustamisoikeus. Kun Joe käyttää oikeutettua etuaan (GDPR 6(1)(f) artikla) käsittelyn laillisena perusteena tai käsittely koskee suoramarkkinointia, Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä. Tässä tapauksessa meillä voi olla oikeus jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, jos voimme osoittaa huomattavan tärkeän oikeutetun edun käsittelyn jatkamiselle.
 • Oikeus tietojen poistamiseen (“oikeus tulla unohdetuksi”). Tietyissä tilanteissa, jos olet esim. vastustanut käsittelyä eikä meillä ole huomattavan tärkeää oikeutettua etua käsittelyn jatkamiselle, voit pyytää henkilötietojesi poistamista. Tämä ei kuitenkaan sovellu, jos meillä on lakisääteiden velvoite henkilötietojen käsittelylle tai muu oikeutettu tarkoitus, jota varten henkilötietojasi käsitellään.
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittely. Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jolloin Joe pystyy ainoastaan säilyttämään henkilötietojasi, muttei käsittelemään niitä muihin tarkoituksiin.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jos käsittely perustuu suostumukseesi (GDPR 6(1)(a) artikla) tai sopimukseen (GDPR 6(1)(b) artikla) ja henkilötiedot on saatu suoraan Sinulta, Sinulla on oikeus pyytää tietojen siirtoa, jolloin Sinulla on oikeus saada henkilötietosi yleisesti käytettävissä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Oikeus valitukseen tietosuojavaltuutetulle. Jos sinulla on valituksia koskien suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: joescooter@joescooter.fi tai lähettämällä postia osoitteeseen: Joe Scooter Telitie 1b 80100 Joensuu.

9. Turvallisuus

Joen käyttämän teknologian tarkoituksena on yhdessä tämän Tietosuojaselosteen kanssa suojella henkilötietojasi luvattomalta pääsyltä ja käytöltä. Voimme päivittää näitä toimenpiteitä, kun uusia teknologioita saadaan käyttöön.

10. Muutokset Tietosuojaselosteeseen

Tätä Tietosuojaselostetta voidaan muuttaa toimestamme julkaisemalla uusi versio Tietosuojaselosteessa Verkkosivustolle ja Sovellukseen. Jos muutokset johtuvat käsittelytoimissamme tapahtuvista muutoksista, ilmoitamme tästä lähettämällä Sinulle sähköpostin, joka sisältää tietoja muutoksesta ja teemme muut toimenpiteet, joita soveltuva tietosuojalainsäädäntö edellyttää.