Joe Scooter käyttöehdot ja käyttäjäsopimus

Päivitetty 25.3.2021

Tällä sopimuksella (“Sopimus”) määritellään oikeudellisesti sitovat käyttöehdot, koskien yrityksemme Sinulle tarjoamia Palveluita. Tämän Sopimuksen tarkoituksena on säännellä tarjoamiamme Palveluita, jotka sisältävät sähköpotkulautojen tarjoamisen Sinun (”Sinä”) käyttöösi rekisteröidyttyäsi Joe Scooter-sovellukseen.

Määritelmät

Seuraavat sanat, termit ja ilmaukset saavat tässä Sopimuksessa seuraavan tarkoituksen:

Pysäköintialue” tarkoittaa sovelluksessa määriteltyjä ja merkittyjä alueita, joille pysäköinti on suositeltua

Joe-alue” tarkoittaa sovelluksessa määriteltyjä ja merkittyjä alueita, joille voit pysäköidä vapaasti.

Pysäköintikieltoalue” tarkoittaa sovelluksessa määriteltyjä ja merkittyjä alueita, joille ei potkulautaa tule jättää. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa lisäkustannuksiin.

Tietosuojaseloste” tarkoittaa tietosuojaselostetta koskien yrityksemme suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteesta: https://www.joescooter.fi/tietosuojaseloste/

Ajoneuvot” tarkoittavat Joe scooter sähköisiä ajoneuvoja, kuten sähköpotkulautoja, sähkömopoja tai sähköpyöriä.

Palvelut” tarkoittavat sovelluksen ja Verkkosivuston kautta saataville tarjottua Ajoneuvojen, Verkkosivuston, Joe-sovelluksen ja niihin liittyvien palveluiden sekä minkä tahansa vastaavanlaisen laitepalvelun ja Joen antamien tietojen käyttöä siten, kuin Verkkosivustolla ja Joen-sovelluksessa on kuvailtu.

Joe-sovellus” tarkoittaa Joen omistamia ohjelmistosovelluksia, joihin pääsee tietokoneen tai mobiililaitteen välityksillä ja jonka kautta saat Ajoneuvon käyttösi.

Verkkosivusto” tarkoittaa yrityksemme verkkosivustoa www.joescooter.fi.

1. Yleistä

1.1 Sopimuksen osapuolet

Sinä ja Joe olette tämän Sopimuksen ainoat osapuolet. Sinä olet Palveluiden ainoa käyttäjä, etkä saa antaa muiden käyttää Ajoneuvoa.

1.2 Rekisteröity käyttäjätili

Sinun on rekisteröitävä käyttäjätili Joe-sovelluksessa käyttääksesi Palveluita. Sinun on seurattava rekisteröinnin yhteydessä annettuja ohjeita ja annettava oikeat tiedot. Sinun ei tule käyttää Palveluita ilman kunnollista rekisteröitymistä. Voit rekisteröityä vain kerran ja rekisteröidä ainoastaan yhden käyttäjätilin. Sinun on huolehdittava siitä, että muut eivät hyödynnä rekisteröitymistäsi, erityisesti Ajoneuvojen käyttämisen suhteen. Ilmoita meille mahdollisimman pian ja Kappaleen 8 mukaisesti, mikäli tulet tietoiseksi, että joku muu käyttää tai voisi käyttää käyttäjätiliäsi esimerkiksi silloin, kun tietokoneesi tai mobiililaitteesi, jolla pystyt ottamaan Ajoneuvon käyttöösi, on varastettu.

1.3 Palvelumme

Joe scooter tarjoaa Sinulle mahdollisuuden käyttää Joe-sovellusta Ajoneuvon löytämiseen, käyttöön ottamiseen, käyttämiseen, ja käytöstä pois ottamiseen, mikäli Ajoneuvo on saatavilla. Saatavuus näkyy sovelluksessa. Käytössä olevien Ajoneuvojen rajallisen määrän vuoksi emme voi luvata, että löytäisit aina Ajoneuvon Sinulle sopivalta etäisyydeltä tai, että löytäisit lainkaan Ajoneuvoa (Katso jäljempänä Kappale 1.5).

1.4 Sinun vastuusi ja edellytykset Palvelun käytölle

Jos olet alle 18-vuotias, sinulla täytyy olla huoltajan suostumus, jotta voit käyttää Joe sähköpotkulautaa. Joe sähkömopon käyttäminen kiellettyä alle 18-vuotiaalta. Huoltaja, mikäli annat alaikäisen käyttää Ajoneuvoa, esimerkiksi ottamalla Ajoneuvon käyttöön oman käyttäjätilisi kautta tai lisäämällä maksutavan alaikäisen henkilön käyttäjätiliin, olet vastuussa kaikesta ja kaikista väärinkäytöksistä.

Käyttääksesi Ajoneuvoa, Sinun tulee olla riittävän hyvässä fyysisessä kunnossa sekä riittävän pätevä, erityisesti siltä osin, kun osallistut tieliikenteeseen sekä siltä osin, kun Sinun tulee noudattaa tieliikennesääntöjä ja -lakeja.

Olet vastuussa ajamisesi mukauttamisesta ulkoisiin olosuhteisiin, ja yleisen kykysi, terveydentilan, sääolosuhteiden (tähän sisältyvät rajoituksitta sade, sumu, lumi, rakeet, jää, lämpö ja ukkosmyrskyt), ja/tai muiden sellaisten tekijöiden arvioimisesta, jotka voivat aiheuttaa riskejä Ajoneuvon käytölle. Sinun on tehtävä päätös, otatko Ajoneuvon käyttöösi ja kuinka käytät sitä ottaen huomioon sään, tieliikenteen, kaikki muut olosuhteet, epävarmuuden ja muut tekijät sekä tämän perusteella sovittaa ja arvioida nopeuttasi, ajokäyttäytymistäsi ja jarrutusmatkaasi. Jossain olosuhteissa voi olla suositeltavaa olla ottamatta Ajoneuvoa käyttöön.

Sinun on tehtävä Ajoneuvolle tavanomainen turvallisuustarkastus ennen sen käyttöön ottamista. Tähän kuuluu visuaalinen tarkastus, akun varauksen tarkastus (katso jäljempänä Kappale 1.5) ja jarrujen toiminnan tarkastus. Et saa käyttää Ajoneuvoa, jos siinä on huomattavia vikoja (muun muassa näkyviä vahinkoja Ajoneuvon pyörissä, jarruissa, valoissa tai rungossa, akun varaukseen liittyviä ongelmia, minkäänlaisia merkkejä epätavallisesta tai liiallisesta kulumisesta, tai mitään muita näkyviä vahinkoja Ajoneuvossa tai jarruissa). Et saa käyttää Ajoneuvoa, mikäli huomaat siinä yhtään tällaista virhettä. Arvostamme, mikäli tällaisen virheen huomattuasi ilmoitat meille tästä jäljempänä kuvaillulla tavalla.

Ajoneuvo on sähköajoneuvo, joka vaatii turvallista ja varovaista käsittelyä.

Sähkömopon käyttöönottoa ennen, on muutoin tässä sopimuksessa mainittujen asioiden lisäksi huomioitava seuraavat asiat:

– Sinun tulee olla vähintään 18-vuotias käyttääkseen ajoneuvoa.
– Sinulla tulee olla vähintään AM/120-luokan ajokortti ja sen tulee olla voimassa oleva. Ajoneuvolla ei voi ajaa, jos sinulla on vain AM/121- ja T-luokan ajokortti.
– Sinun tulee tunnistaa ajokorttisi ja henkilöllisyytesi Joe Scooter -sovelluksen kautta ennen käyttöönottoa.
– Sinä olet palvelun ainoa käyttäjä, etkä saa luovuttaa ajoneuvoa muiden käyttöön.
Sähkömopon kyydissä ei saa olla sinun lisäksesi muita henkilöitä mukana ajon tai pysäköinnin aikana. Sähkömopo on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.

– Sinulla tulee olla ajokortti aina mukana, kun käytät ajoneuvoa.

– Ajoneuvolla ei saa ajaa alkoholin, huumeiden vaikutuksen alaisena tai lääkkeiden, jotka vaikuttavat ajokykyyn.
– Sinun tulee olla ajokuntoinen, jotta voit käyttää ajoneuvoa.

– Ajoneuvoa ei saa käyttää minkälaiseen hinaukseen tai työntämiseen, moottoriurheilutapahtumassa, yleisten tiealueiden ulkopuoliseen ajoon (esim. maastossa) tai kaupalliseen kuljetus käyttöön (esim. kuriirimatkat, ruokakuljetukset).

– Ajoneuvoa saa ajaa vain kypärä päässä.

– Sinun tulee pystyä noudattamaan tieliikennelain säädöksiä ajoneuvoa käyttäessä.

– Sinulla tulee olla tarvittava kokemus tai vähimmäistiedot moottoriajoneuvojen ajamisesta turvallisesti.

Asiakaan on velvollinen ajon lopetettuaan luovuttamaan ajoneuvon varusteineen (kypärä) vastaavassa kunnossa kuin se oli varauksen alkaessa.

1.5 Palveluiden saatavuus

Seuraavista syistä johtuen Ajoneuvot eivät ole saatavilla kaikkina aikoina edes Toiminta-alueiden sisällä.

Korkeasta kysynnästä johtuen saatavuus saattaa vaihdella Toiminta-alueiden sisällä ja eri toiminta-alueiden välillä.

Palveluiden saatavuus saattaa olla suppeaa tai rajoitettua joillain Toiminta-alueilla, mikäli se on välttämätöntä Sinun tai Ajoneuvojen turvallisuuden varmistamiseksi esimerkiksi mielenosoituksen aiheuttaessa ongelmia tieliikenteelle, sääolosuhteiden ollessa huonot tai johtuen muusta vastaavasta syystä. Pyydämme Sinua huomioimaan, että Joella on oikeus supistaa tai rajoittaa Ajoneuvojen tarjontaa, mutta se ei ole velvollinen tekemään näin, ellei poliisiviranomainen tai vastaava tähän velvoita. Tämä ei vaikuta Kappaleeseen 1.4. Täyttä käyttöoikeutta Ajoneuvoon voidaan rajoittaa myös muista syistä, kuten hidastealueista johtuen.

Akun varaus saattaa vaikuttaa saatavuuteen seuraavan mukaisesti:

  • Ajoneuvon akun varaus on nähtävillä Joe-sovelluksessa. Olet vastuussa akun varauksen tarkistamisesta ja sen varmistamisesta, että varaus on riittävä ennen Ajoneuvon käyttöönottoa.
  • Ajoneuvon varaus laskee käytettäessä Ajoneuvoa, ja operatiivinen toimintakyky ja nopeus saattavat laskea tai loppua kokonaan varauksen laskiessa.
  • Akun varauksen kulutusnopeus saattaa vaihdella ajoittain johtuen eri tekijöistä, kuten Ajoneuvon kunnosta, sääolosuhteista, tieolosuhteista, Sinun käyttötavastasi ja/tai muista Meidän vaikutuksemme ulkopuolella olevista tekijöistä. Tästä johtuen tiettyä akun varauksen tasoa ei voida suhteuttaa tiettyyn matkaan, jonka akku voisi kestää. Tästä johtuen pyydämme Sinua uudelleenarvioimaan harkitsemasi Ajoneuvon käytön, jos et ole varma onko akun varaus riittävä saavuttaaksesi tavoittelemasi kohteen.

1.6 Palveluiden käyttö

Eri Toiminta-alueet. Saat ottaa käyttöön, käyttää, pysäköidä väliaikaisesti ja ottaa Ajoneuvon pois käytöstä ainoastaan sen Toiminta-alueen sisällä, jolla olet ottanut ajoneuvon käyttöön. Oikea Toiminta-alue on näkyvillä Joe-sovelluksessa ja se on tarkistettava ennen Ajoneuvon käyttöönottoa.

Ajoneuvon käyttöönotto, käyttö ja väliaikainen pysäköinti. Voidaksesi käyttää Ajoneuvoa sinun on otettava se käyttöön Joe-sovelluksen kautta. Tähän tarvitset internetyhteyden ja se on Sinun vastuullasi tarkistaa, että mobiililaitteesi, jolla otat Ajoneuvon käyttöösi, toimii asiallisesti ja että Sinulla on internetyhteys.

Laina-aika alkaa otettuasi Ajoneuvon käyttöön ja jatkuu siihen asti, kunnes ajoneuvo otetaan pois käytöstä. Voit väliaikaisesti pysäköidä Ajoneuvon minä tahansa ajankohtana Joe-sovelluksen kautta, jolloin olet kuitenkin myös vastuussa Ajoneuvon käyttöönotosta uudelleen. Laina-aika jatkuu sinä aikana, kun ajoneuvo on väliaikaisesti pysäköitynä.

Suostut käyttämään ja väliaikaisesti parkkeeraamaan Ajoneuvon soveltuvien paikallisten lakien, mukaan lukien paikallisten liikennesääntöjen ja/tai muiden paikallisten säännösten, mukaisesti, jonka lisäksi käytät Ajoneuvoa huomioiden jalankulkijat, omaisuuden ja liikenteen ajamalla esimerkiksi (paikallisen lain salliessa) pyöräteillä ei jalkakäytävillä sekä ajamalla jalankulkijoiden vauhdilla kävelyalueilla.

Turvatoimet Ajoneuvoa käyttäessä. Sinun on käytettävä Ajoneuvoa turvallisella tavalla ja tehtävä tarpeelliset toimet muun muassa henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi. Nämä turvatoimet sisältävä, mutta eivät rajoitu seuraaviin ohjeisiin:

  • Älä käytä Ajoneuvoa kantaessasi tavaroita, jotka saattavat hankaloittaa kykyäsi käyttää Ajoneuvoa turvallisesti, kuten esimerkiksi selkäreppua, laukkua, salkkua tai pakettia, joka ei ole kooltaan ja painoltaan asianmukainen.
  • Käytä Ajoneuvoa yksin. Selvyyden vuoksi todettakoon, että et saa kuljettaa toista henkilöä, lasta tai eläintä Ajoneuvolla.
  • Älä käytä mitään mobiililaitetta, kuten esimerkiksi matkapuhelinta, tekstiviestilaitetta, mediasoitinta tai muuta laitetta, joka saattaa häiritä Sinua ajaessasi Ajoneuvolla tai häiritä Ajoneuvon turvallista käyttämistä.
  • Älä käytä Ajoneuvoa alkoholin, huumeiden, lääkkeiden tai muiden sellaisten aineiden alaisuudessa, jotka saattavat heikentää kykyäsi käyttää Ajoneuvoa turvallisesti.
  • Käytä kypärää, joka on asianmukaisesti sovitettu ja kiinnitetty valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä muita sopivia suojavarusteita käyttäessäsi Ajoneuvoa.
  • Älä koskaan käytä Ajoneuvoa kilpailuissa, kilpa-ajoissa tai vastaavanlaisissa tapahtumissa, mukaan lukien ammattimaiset tai harrastelijamaiset temppuajot.

Ajoneuvon pysäköinti ja poistaminen käytöstä. Olet vastuussa Ajoneuvon pysäköimisestä ja käytöstä poistamisesta, kun olet lopettanut käytön omalta osaltasi.

Ajoa lopetettaessa Ajoneuvo on pysäköitävä lailliselle alueelle. Ajoneuvoa ei saa esimerkiksi pysäköidä tai poistaa käytöstä millään pysäköintikieltoalueella tai yksityisellä alueella, suljetuilla alueilla/ei-julkisessa tilassa tai paikallisten liikennelakien ja/tai muiden säännösten vastaisesti. Jos Ajoneuvo on pysäköity näiden ehtojen vastaisesti, Meillä on oikeus veloittaa teiltä 100 €. Kappaleen 1.7 mukaiset ehdot soveltuvat, mikäli Ajoneuvo on näkemyksemme mukaan kadonnut tai varastettu.

Poistaessasi ajoneuvon käytöstä sinun täytyy ottaa pysäköintikuva, josta käy ilmi Ajoneuvon kunto sekä paikka mihin Ajoneuvo on pysäköity. Jos pysäköintikuva puuttuu, tai siitä ei käy ilmi Ajoneuvon kunto sekä pysäköintipaikka, Meillä on oikeus veloittaa teiltä 100 €.
Ajoneuvon pysäköinti ja käytöstä poistaminen on sallittua vain Joe-sovelluksen kartassa esitetyillä vihreillä alueilla. Värittömillä ja punaisilla alueilla pysäköinti ja käytöstä poistaminen on kiellettyä. Jos pysäköit tai poistat Ajoneuvon käytöstä värittömillä tai punaisilla alueilla, Meillä on oikeus veloittaa teiltä 100 €.

Et saa myöskään pysäköidä, pysäköidä väliaikaisesti tai poistaa Ajoneuvoa käytöstä sellaisilla alueilla, joissa on korkeampi riski sille, että Ajoneuvo kärsii vahinkoja. Ajoneuvon on oltava näkyvässä paikassa, kun se otetaan pois käytöstä ja pysäköidään.

Suostut pysäköimään Ajoneuvon paikallisesti soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti ja lisäksi pysäköidä Ajoneuvon kaikkina aikoina huomioiden jalankulkijat, omaisuuden ja liikenteen, varmistaen vähintään seuraavat seikat (paikallisen lain salliessa): (i) Ajoneuvo on parkkeerattu jalkakäytävälle seinän viereen tai pyörätelineen/pysäköintitelineen yhteyteen, (ii) Ajoneuvo on tukevasti pystyasennossa seisontatuellaan, ja (iii) Ajoneuvo ei tuki sisäänkäyntejä, liittymisramppeja, bussipysäkkejä, suojateitä tai muutoin estä tai tuki vastaavia paikkoja.

Joe saattaa ajoittain tarjota kannustimia, jos väliaikaisesti pysäköit tai poistat Ajoneuvon käytöstä Kannustetuilla pysäköintialueilla ja/tai vaatia Sinua väliaikaisesti pysäköimään tai poistamaa Ajoneuvon käytöstä Pakollisilla pysäköintialueilla.

Palveluiden asiallinen käyttö. Sinun on palautettava Ajoneuvo samassa kunnossa kuin lainasit sen ja sen on oltava käyttövalmiudessa muille käyttäjille, ottaen huomioon tavanomaisen kulumisen ja pois lukien matalan akun varauksen.

Et saa koskaan peukaloida Joe-sovellusta tai Ajoneuvoja millään tavalla tai mistään syystä.

Olet vastuussa kaikista Joen kärsimistä vahingoista, jotka liittyvät Sinun käyttöösi Palveluiden osalta, paitsi jos et ole moitittavasti syyllinen vahinkoihin. Tähän kuuluvat kaikki välilliset vahingot, kuten Ajoneuvon peukaloinnista johtuva maksuton Ajoneuvolla ajaminen ja siitä seuraava tulonmenetys sekä Ajoneuvon käyttökelvottomana oleminen muille käyttäjille.

Palveluiden vastuullinen käyttö. Sinun tulee käyttää Palveluita vain tämän Sopimuksen mukaisesti ja tässä Sopimuksessa määrättyihin tarkoituksiin. Et saa itse käyttää tai antaa toisen käyttää Palveluita laittomiin tai epäeettisiin tarkoituksiin, tai tavalla joka merkittävästi eroaa normaalista käyttötavasta.

Mikäli käytät Palveluita tämän Sopimuksen säännösten vastaisesti ja/tai Palvelun käyttösi merkittävästi eroaa normaalista käyttötavasta, Joe antaa sinulle huomautuksen. Tällaisen huomautuksen jälkeen Sinulla on 72 tuntia aikaa oikaista säännösten vastainen toiminta. Mikäli et ole oikaissut säännösten vastaista toimintaa 72 tunnin kuluessa, varaa Joe itselleen oikeuden poistaa tilisi käytöstä tai keskeyttää sen käytön kohdan 1.10 mukaisesti.

1.7 Kadotettu tai varastettu Ajoneuvo

Olet vastuussa Ajoneuvon pysäköimisestä ja käytöstä poistamisesta Toiminta-alueen sisällä. Et saa millään tavoin lukita tai poistaa Ajoneuvoa käytöstä, pois lukien silloin, kun Ajoneuvo on käytössä. Mikäli et poista Ajoneuvoa käytöstä tai pysäköi sitä Toiminta-alueen ja käytön aikaylärajan puitteissa, voit olla vastuussa kadotetusta ja varastetusta Ajoneuvosta, seuraavan mukaisesti.

Joella on oikeus veloittaa Sinulta 25 euroa, mikäli Ajoneuvo katsotaan hylätyksi esim. käytön aikaylärajan ylittyessä (yksi (1) tunti) ja Me emme pysty havaitsemaan yrityksiä lukita Ajoneuvoa tai pyyntöjä Sinun osaltasi ajon lopettamiseksi.

Käyttöösi ottaman Ajoneuvon saatetaan katsoa kadonneeksi tai varastetuksi, mikäli (A) Ajoneuvon GPS-yksikkö on tahallaan poistettu käytöstä, (B) Ajoneuvo siirtyy käytöstä poistamisen jälkeen ja meillä on syy uskoa, että siirtyminen ei ole seurausta toisen käyttäjän tai muun valtuutetun kolmannen osapuolen toiminnasta, tai (C) muut tiedot ja olosuhteet viittaavat Joen kohtuullisen harkinnan perusteella siihen, että Ajoneuvo on kadonnut tai varastettu.

Mikäli Joe kohtuudella katsoo, että Ajoneuvo on kadonnut tai varastettu, ohjaamme asian viranomaisille, jotka ottavat tarvittavat toimet käyttöön Ajoneuvon palauttamiseksi tai, mikäli palauttaminen osoittautuu mahdottomaksi niin korvauksen saamiseksi Ajoneuvosta. Tähän sisältyvät esimerkiksi paikallisen poliisin pyyntö saada tietoja Sinulta tai ollessasi moitittavalla tavalla syyllinen vahinkoihin, vaatimus sattuneiden vahinkojen korvaamiseksi.

1.8 Vahingot ja muut sattumukset

Sinun on ilmoitettava kaikki vahingot, kolarit, henkilövahingot, varastetut ja kadotetut Ajoneuvot tai muut vastaavanlaiset tapahtumat meille niin pian kuin on mahdollista.

Mikäli tapahtumaan liittyy sivullisen henkilövahinko, esinevahinko, tai muu sivullisen vahinko, sinun on ilmoitettava tapahtumasta paikalliselle poliisilaitokselle niin pian kuin mahdollista. Tämä soveltuu myös, mikäli Ajoneuvo on varastettu sen ollessa Sinun käytössäsi.

1.9 Paikallisten lakien ja asetusten noudattaminen

Edellä todetun lisäksi, suostut kaikkina aikoina käyttämään Palveluita paikallisten lakien, asetusten ja sääntöjen mukaisesti. Ymmärrät, että Sinä yksin olet vastuussa kaikesta lakien, asetusten ja sääntöjen rikkomisesta käyttäessäsi Palveluita.

1.10 Korvaukset, vahingot, käyttäjätilisi poistaminen käytöstä/keskeyttäminen ja maksut

Varaamme oikeuden veloittaa sinulta 25 euroa, jos olet rikkonut tätä kohtaa 1. Mikäli Joen kärsimät vahingot ylittävät määrältään 25 euroa, varaamme oikeuden vaatia vahinkoja korvattavaksi vahingon todellisen määrän mukaisesti. Käytämme kohtuullisia pyrkimyksiä muistuttaaksemme sinua väärästä parkkeerauksesta (tämän kohdan 1 vastaisesta parkkeeraamisesta) ennen edellä mainitun summan veloittamista. Edellä todetun lisäksi, Sinun on ymmärrettävä, että kaikki moitittavasta toiminnastasi, joka on johtanut siihen, että et ole toiminut tässä kohdassa 1 esitetyllä tavalla, johtuvat maksut, sakot ja muut palveluntarjoajalle määrätyt maksut tai Joen kärsimät vahingot, on Sinun korvattava meille.

Pidätämme itsellämme oikeuden poistaa käyttäjätilisi tai keskeyttää sen käytön, tai rajoittaa Palvelun käyttöä Sinun toimestasi silloin, kun olet yksinomaan Meidän näkemyksemme mukaan rikkonut näiden ehtojen kohtaa 1, tai jos Palvelun käyttösi eroaa tavallisesta käyttötavasta. Mikäli Palveluiden vastuullista käyttöä koskevaa 1.6 kohtaa toistuvasti rikotaan, varaa Joe itselleen oikeuden antaa sinulle huomautuksen ja välittömästi lukita käyttäjätilisi tai rajoittaa Sinun Palvelun käyttöä.

Tiedostat, että olet vastuussa ajamisestasi ja että voit pyytää Meiltä korvausta ainoastaan vahingoista, jotka johtuvat Ajoneuvosta, eivätkä ajamisestasi.

2. Maksu

2.1 Hinnat ja maksut

Ajoneuvosi vuokra veloitetaan maksu per ajo –perusteella. Maksu veloitetaan ensin Joe lompakon rahoista, jonka jälkeen maksu menee automaattisesti Teidän lisäämästä maksutavasta. Jokaisessa tapauksessa hintoihin, maksuihin ja muihin mahdollisiin veloituksiin voi kohdistua niihin soveltuvia veroja ja muita paikallisen viranomaisen perimiä maksuja, jotka Joe voi veloittaa ja periä. Joka kerta ennen Ajoneuvon käyttöönottoa ja kaikilla mahdollisilla hinnoitteluilla, Sinun tulisi tarkastaa hinnat, maksut ja muut mahdolliset veloitukset Joe-sovelluksesta.

Ajoneuvon käyttösi yhteydessä, kun luot käyttäjätilisi ja kun lisäät uuden maksutavan Teidän tulee samalla siirtää Joe lompakkoon vähintään 1,50 euroa. Tämä Joe lompakkoon lisätty summa käytetään kyytiesi maksamiseen, kun olet luonut käyttäjätilisi ja lisännyt uuden maksutavan.

Huomioithan, että Joe lompakkoon lisätty raha on ostopäätös, joka tarkoittaa, että Joe ei ole enää velvollinen palauttamaan lisättyä rahaa takaisin Sinulle.

Kaikki tämän Sopimuksen hinnat ja rahalliset arvot on esitetty euroissa.

2.2 Maksutavat ja riidat

Kirjautuaksesi Joe-sovelluksen Palveluiden käyttäjäksi, Sinun tulee toimittaa Joelle tiedot voimassaolevasta luottokortista, debit-kortista tai muusta maksutavasta. Vahvistat, että olet oikeutettu käyttämään mitä tahansa Sinun ilmoittamaa luottokorttia, debit-korttia tai muuta maksutietoa. Valtuutat Joen veloittamaan ilmoitetulta luottokortilta, debit-kortilta tai muulta sovitulta maksutavalta tässä Sopimuksessa tai Joe-sovelluksessa esitetyt maksut, jotka johtuvat Sinun suorittamasta Palveluiden käytöstä.

Suostut informoimaan Joeta, ilman aiheetonta viivytystä, kaikista muutoksista liittyen Sinun ilmoittamiisi luotto- tai debit-kortteihin.

Maksut Meille voidaan suorittaa käyttämällä sivullista maksujen käsittelijää. Me emme ole vastuussa maksumenetelmästä tai mistään tällaisen sivullisen vaatimista veloituksista.

Riitauttaaksesi mitään Joen veloittamista maksuista tai veloituksista, tulee sinun olla yhteydessä meihin kohtuullisen ajan kuluessa riitautetun veloituksen päivämäärästä lähtien ja toimittaa Joelle kaikki sen hyödylliseksi katsomat tiedot kuten esimerkiksi matkan päivämäärä ja arvioidut aloitus- ja lopetusajat. Pyydämme, että olet yhteydessä Joeen alla olevan Kappaleen 8 mukaisesti.

2.3 Suorittamatta olevat maksut

Kaikki Ajoneuvojen käytöstäsi aiheutuneet suorittamatta olevat maksut tai kaikki tämän Sopimuksen perusteella veloitetut maksut kerätään meidän toimestamme käyttämällä sovelluksessa kulloinkin voimassa olevaa maksutapaa. Mikäli tällaista maksua ei voida kuitenkaan suorittaa jostain Sinun hallinnassa olevasta syystä (väärä luottokorttinumero, luottokortin vaihdos ilman ilmoitusta tai vastaava syy), informoimme Sinua ja asettamme aikarajan asiantilan korjaamiseksi. Joe on siihen asti oikeutettu pidättäytymään Ajoneuvojen vuokraamisesta. Mikäli emme ole kahden viikon kuluessa vastaanottaneet tietoa luotettavasta maksutavasta, saa Joe päättää tämän Sopimuksen.

2.4 Todelliset hinnat ja Sinun käyttäjätilisi käytöstä poistaminen

Kaikkia maksuja voidaan muuttaa. Hinta voi muuttua Ajoneuvon käyttöönoton ja käytöstä poistamisen välisenä aikana, mikäli ajat Ajoneuvolla eri hinnan alkamisen aikaan (esimerkiksi ennen ja jälkeen puolen yön). Sinun täytyy tarkistaa Joe-sovelluksesta tilanteeseen soveltuvat maksut ennen kuin aktivoit Ajoneuvon.

3. Omaisuus

3.1 Omaisuuden suoja

Et missään tarkoituksessa saa peukaloida, yrittää saavuttaa luvatonta pääsyä, muuntaa, korjata tai muuten säätää mitään Joen laitteistoa, materiaalia, lähdekoodia, tietoja, Ajoneuvoja, sovellusta tai Verkkosivustoa. Joe-sovellusta, Verkkosivustoa ja Ajoneuvoja saa käyttää vain tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

4. Tietosuoja

Joe käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste löytyy seuraavasta osoitteesta: https://www.joescooter.fi/tietosuojaseloste/

5. Riidat

Kaikki tähän Sopimukseen liittyvät riidat toimitetaan kirjallisessa muodossa tiedoksi mainituille yhteystiedoille.

6. Yhteystiedot

Voitte olla meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen support@joescooter.fi, postitse osoitteeseen Telitie 1b 90100 Joensuu

7. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Ellei toisin ole toisen lainkäyttöalueen lailla pakottavasti säädetty, sovelletaan ja tulkitaan kaikkia tästä Sopimuksesta, sen rikkomuksesta, ja asiasisällöstä aiheutuvia ja niihin liittyviä riitoja, Suomen lakien mukaisesti.

Tähän Sopimukseen liittyvä riita voidaan ratkaista suomalaisessa käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

8. Sopimuskokonaisuus ja muutokset

Tämä Sopimus sisältää asiasisällöltään täydellisen, lopullisen ja yksinomaisesti yhtenäistetyn sopimuksen osapuolten välillä. Tämä Sopimus korvaa kaikki aikaisemmat suulliset tai kirjalliset, asiasisältöön liittyvät sopimukset.

Pidätämme oikeuden sopimuksen muuttamiseen palvelun käyttökertojen välillä. Tämän Sopimuksen aikaisempia versioita ei arkistoida yrityksemme toimesta. On siis suositeltavaa, että tulostat ja tallennat vanhentuneet versiot näistä ehdoista.

9. Peruuttaminen

Pyydämme myös huomioimaan, että Sinulla ei ole oikeutta peruuttaa matkaa sen jälkeen kun olet aloittanut matkan. Jokainen matka alkaa Sinun nimenomaisella, etukäteen annettavalla suostumuksella ja kun Joe on suorittanut velvoitteensa sopimuksen mukaisesti.